JustPassion

Tìm kiếm

Project management is for all of us

Join us on the journey to conquer new challenges

Chủ đề
0
Danh mục
0
Bài viết
0

Bài viết nổi bật

Quản lý dự án
Ho Nhat Thanh

Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ, và các kỹ thuật vào các hoạt động của dự án để đáp ứng được các yêu cầu của dự án.

person holding barbell
Phát triển bản thân
Ho Nhat Thanh

Nếu công việc giống như tập gym

Trong bài viết này, người viết sử dụng chữ “gym” để đại diện cho các hình thức tập luyện thể dục, thể thao nói chung.

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash
Phát triển bản thân
Ho Nhat Thanh

Vượt qua nỗi sợ thay đổi

Đa số chúng ta đều sợ thay đổi. Trước 1 sự thay đổi nào đó, trong chúng ta luôn xuất hiện hàng loạt câu hỏi,

Quản lý dự án
Ho Nhat Thanh

Định nghĩa dự án

Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên bắt gặp thuật ngữ “Dự án” trên nhiều phương tiện truyền thông như truyền hình, phát thanh, báo

Bài viết mới nhất

Quản lý dự án
Ho Nhat Thanh

Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ, và các kỹ thuật vào các hoạt động của dự án để đáp ứng được các yêu cầu của dự án.

person holding barbell
Phát triển bản thân
Ho Nhat Thanh

Nếu công việc giống như tập gym

Trong bài viết này, người viết sử dụng chữ “gym” để đại diện cho các hình thức tập luyện thể dục, thể thao nói chung.

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash
Phát triển bản thân
Ho Nhat Thanh

Vượt qua nỗi sợ thay đổi

Đa số chúng ta đều sợ thay đổi. Trước 1 sự thay đổi nào đó, trong chúng ta luôn xuất hiện hàng loạt câu hỏi,

Quản lý dự án
Ho Nhat Thanh

Định nghĩa dự án

Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên bắt gặp thuật ngữ “Dự án” trên nhiều phương tiện truyền thông như truyền hình, phát thanh, báo