JustPassion

Author: Ho Nhat Thanh

Người sáng lập website JustPassion. Có hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm và quản trị dự án. Một người yêu sách, một blogger và một người ham học hỏi.

Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ, và các kỹ thuật vào các hoạt động của dự án để đáp ứng được các yêu cầu của dự án.

Read More »

Định nghĩa dự án

Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên bắt gặp thuật ngữ “Dự án” trên nhiều phương tiện truyền thông như truyền hình, phát thanh, báo

Read More »